การดูแลรักษาถังดับเพลิง

  • ดูแลรักษาน้ำยาในถัง โดยหมั่นพลิกถังดับเพลิง กลับหัวลง เพื่อตรวจสอบว่า น้ำยาดับเพลิงในถังยังคงสภาพเดิม และให้มีการเคลื่อนที่ของผงเคมี เพื่อไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง
  • ดูแลแรงดัน ตรวจสอบความดันของถังดับเพลิงว่ายังอยู่ในช่วงที่กำหนด โดยดูจาก Gauge วัด โดยถ้าเข็มยังคงอยู่ในช่วงแถบสีเขียว แสดงว่า ถังดับเพลิงนั้นยังอยู่ในสภาพใช้การได้
  • เข็มชี้ทางซ้ายมือ (Rechage) แสดงว่า แรงดันหายไป ซึ่งเกิดจากการรั่วซึมภายในของวาล์วหรือเกจวัดแรงดัน หรือเกิดจากการชำรุดของตัวถังภายนอก
  • เข็มชี้ทางขวามือ (Overchage) แสดว่า แรงดันข้างในเกิดการผิดปรกติ ซึ่งเกิดจากผงเคมีแข็ง จับตัวเป็นก้อน เมื่อเวลาผ่านไปนานๆ จะทำให้ถังเริ่มบวมเพราะเกิดจาก แรงดันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ อาจจะส่งผลให้เกิดการระเบิดได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *